Kopfbereich

Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation

Inhalt

Konkurs edukacyjny "Pajączek" - droga, prędkość, czas Drukuj E-mail

Zapraszam do zapoznania się z materiałami powstałymi w związku z Konkursem Edukacyjnym "Pajączek". Materiały te powstały dzięki pracy czwórki uczniów: Pauliny Haber, Katarzyny Bełzowskiej, Joanny Markiewicz i Michała Gorczycy oraz ich opiekuna.

Efektem końcowym naszej pracy, jest wykonanie strony internetowej, która umożliwia uczniom powtórzenie zależności pomiędzy wielkościami: drogą, prędkością i czasem. Dodatkowo, uczeń może, sprawdzić stopień opanowania wiadomości rozwiązując zadania rachunkowe. Droga, prędkość i czas są nierozłączne podczas przemieszczania się ciała w przestrzeni. Dlatego zwrócono uwagę uczniów, na bezpieczne przygotowanie roweru do wycieczek rowerowych. Zwieńczeniem lekcji może być wycieczka rowerowa po okolicy bliższej lub dalszej. Wyniki obliczone przez ucznia sprawdzane są interaktywnie przez stronę internetową.

Serdecznie zapraszam do przeprowadzenia lekcji matematyki/przyrody/fizyki z ćwiczeń rachunkowych związanych z obliczaniem drogi, prędkości i czasu.

opiekun grupy - Piotr Leśkiewicz

1.) KONSPEKT DLA NAUCZYCIELA: ODNOŚNIK DO KONSPEKTU
2.) STRONA INTERNETOWA: ODNOŚNIK DO PRZYGOTOWANEJ STRONY INTERNETOWEJ
3.) JAK POWSTAŁA STRONA: ODNOŚNIK JAK POWSTAŁA STRONA INTERNETOWA - opis przygotowany przez uczniów
4.) PREZENTACJA UCZNIÓW NA TEMAT  PRZEBIEGU WYKONANIA STRONY. ZAWIERA ETAPY TWORZENIA STRONY ORAZ SCHEMAT BLOKOWY PRZEDSTAWIAJĄCY ZASADĘ DZIAŁANIA STRONY: format ppsx - pokaz, format pdf
5.) PLAN PRACY WYKORZYSTYWANY PODCZAS TWORZENIA PROJEKTU: ODNOŚNIK DO PLANU PRACY

 

KONSPEKT DLA NAUCZYCIELA

Temat: Obliczanie drogi, prędkości i czasu - ćwiczenia rachunkowe - konspekt lekcji dla klasy VI

Cele lekcji:

główne:

 • powtórzenie wiadomości na temat wzajemnych zależności pomiędzy drogą, prędkością i czasem
 • ćwiczenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych związanych z drogą, prędkością i czasem
 • bezpieczeństwo rowerzysty podczas wycieczek rowerowych
 • wykorzystanie technik informatycznych w nauce

operacyjne:

 • uczeń rozumie i wykorzystuje wzajemne zależności pomiędzy drogą, prędkością i czasem
 • uczeń samodzielnie rozwiązuje zadania tekstowe związane z drogą, prędkością i czasem
 • uczeń wie jak musi zostać przygotowany rower aby zapewnić bezpieczeństwo rowerzysty na wycieczce rowerowej
 • uczeń samodzielnie posługuje się interaktywną stroną internetową w celu sprawdzenia własnych umiejętności i wiadomości


Metody pracy: prezentacja, pogadanka, dyskusja, ćwiczenia rachunkowe
Środki dydaktyczne: rzutnik multimedialny (tablica interaktywna), komputer, Internet

Formy organizacyjne: praca w klasopracowni lub pracowni informatycznej wyposażonej w rzutnik multimedialny oraz dostęp do Internetu

Przebieg zajęć:

I. Część wstępna - sprawy organizacyjne.

II. Część zasadnicza:

1) Nauczyciel wprowadza do bieżącej lekcji zachęcając do odbywania wycieczek rowerowych. We wprowadzeniu zwraca uwagę na wielkości fizyczne: drogę, prędkość i czas.

2) Nauczyciel omawia elementy strony internetowej: http://www.sp114.vel.pl/konkurs_Pajaczek/2012/Piotr_L/

3) Nauczyciel pyta wybranego ucznia w jaki sposób powienien być przygotowany rower do bezpiecznej jazdy. Nauczyciel wyświetla treści zakładki ROWER podanej strony internetowej. Omawia jej treści razem z uczniami.

3) Nauczyciel przeprowadza powtórkę wiadomości korzystając z tresci zakładki WZORY.

4) Nauczyciel zadaje pytania uczniom na temat zależności pomiędzy wielkościami: drogą, prędkością i czasem.

5) Nauczyciel pokazuje mnemotechniczną metodę zapamiętywania zależności pomiędzy drogą, prędkością i czasem - trójkąt prędkości.

6) Nauczyciel przypomina o zamianie jednostek: minut na godziny, metrów na kilometry.

7) Nauczyciel wraz z uczniami wykorzystując zakładki: DROGA, PRĘDKOŚĆ i CZAS rozwiązuje przykładowe zadania. Rachunki wykonywane są w na tablicy/w zeszycie, a odpowiedzi wpisywane do formularza internetowego, który sprawdza ich poprawność. UWAGA - jeżeli wyświetli się taka sama treść zadania należy załadować/odświeżyć stronę internetową.

III. Część końcowa

1. Powtórzenie wiadomości z lekcji: zależności pomiędzy wielkościami: drogą, prędkością i czasem, posługiwanie się trójkątem prędkości, wyposażenie roweru w celu bezpiecznego nim poruszania się.
2. Zadanie pracy domowej:

 • obliczenie dwóch zadań na drogę, prędkość i czas przy pomocy podanej strony internetowej,
 • wymyślenie, rozwiązanie (sprawdzenie czy wyniki są możliwe do uzyskania) i zapisanie do zeszytu po jednym zadaniu na drogę, prędkość i czas.

opiekun grupy - Piotr Leśkiewicz

 

JAK POWSTAŁA STRONA INTERNETOWA - OPIS PRZYGOTOWANY PRZEZ UCZNIÓW

 

Ta strona internetowa została stworzona dla Was, abyście nauczyli się rozwiązywać zadania matematyczne dotyczące drogi, prędkości i czasu. Po obliczeniu zadań będziecie mogli wprowadzić do strony Wasze wyniki oraz sprawdzić  swoje odpowiedzi i poznać swoje umiejętności.

dsc_0030_www.jpg Jeżeli wynik będzie dobry, będziecie mieli możliwość wykonania następnego zadania. Jeśli jednak wynik okaże się niepoprawny, to rozwiążecie dane zadanie jeszcze raz.

Przed rozwiązywaniem zadań należy zapoznać się ze wzorami, które umożliwią Wam wykonanie ćwiczeń.

Dodatkowo poznacie co należy zabrać z sobą na wycieczkę rowerową, oraz jak powinien być wyposażony prawidłowo rower.

Osoby zainteresowane informatyką oraz tworzeniem stron internetowych w kodach informatycznych (php i html) będą mogły obejrzeć schemat blokowy, w jakim uczniowie z klasy szóstej stworzyli tą stronę internetową.

A teraz opiszemy początki naszej pracy…..

Pewnego słonecznego dnia nauczyciel od matematyki postanowił zebrać grupę do tworzenia strony internetowej. My uczniowie z klasy 6a zostaliśmy zaproszeni do współpracy. W związku z tym, iż miała ona być stworzona w językach programowania,  spotykaliśmy się w poniedziałki na zajęciach informatycznych. Pan dsc_0045_www.jpgPiotr przekazał nam podstawowe zasady wykorzystywania kodów php i html w budowie strony internetowej. Na początku uczyliśmy się prostych rzeczy, a potem przechodziliśmy do coraz trudniejszych.  Na koniec została stworzona strona internetowa, w której zostały zamieszczone zadania matematyczne oraz  informacje o wyposażeniu roweru na wycieczkę. Dodatkowo załączmy prezentację, w której znajdziecie więcej szczegółów z naszej pracy.

Uczniowie, którzy stworzyli tą stronę to:

 • Michał Gorczyca,
 • Paulina Haber,
 • Joanna Markiewicz,
 • Katarzyna Bełzowska,
 • Osobą, która nauczyła nas tworzenia stron internetowych i pisania kodów w kodach php i html był nauczyciel  matematyki – pan Piotr Leśkiewicz.

Życzymy wszystkim miłego rozwiązywania zadań tekstowych i przyjemnej nauki.  Mamy nadzieję, że taka forma pomoże Wam w utrwaleniu wiadomości.

Pamiętajcie o bezpiecznej jeździe na rowerze! 

Pozdrawiają  Paulina, Asia, Kasia, Michał i Piotr

 

 

PLAN PRACY WYKORZYSTYWANY PODCZAS TWORZENIA PROJEKTU

 1. Zakładanie konta ftp i www. Porównanie konta darmowego i komercyjnego. Konfiguracja kona ftp dla dodatkowego użytkownika - zajęcia odbywają się na przykładzie konta komercyjnego opiekuna projektu. (1 godzina)
 2. Podstawy programowania stron w html’u - omówienie struktury strony oraz podstawowych znaczników do jej budowy.  Zapoznanie i omówienie wykorzystywanych narzędzi do tworzenia stron internetowych - Notepad++, TotalCommander, GIMP (2 godziny)
 3. Podstawy programowania dynamicznych stron internetowych - podstawy języka php. Dodawanie kodu php do strony w html’u.  (1 godzina)
 4. Co to są instrukcje? Wprowadzenie do instrukcji losowych na przykładzie zadania z polem prostokąta. (1 godzina)
 5. Samodzielna budowa projektu dynamicznej strony internetowej - pole prostokąta. (1 godzina)
 6. Podstawy budowy formularzy na przykładzie budowy formularza obliczającego prędkość danego obiektu. (1 godzina)
 7. Odczytywanie wprowadzonych danych poprzez tablice typu get () i post(). Przekazywanie danych, czas życia zmiennych. (1 godzina)
 8. Instrukcja wyboru case(). Budowa strony wyświetlającej losowe zadanie. Podstawy obróbki grafiki w darmowym programie gimp. (1 godzina)
 9. Instrukcja include(). Dołączanie fragmentów kodu do strony internetowej. (1 godzina)
 10. Instrukcja warunkowa if(), znacznik div oraz podstawy stosowania stylu w stronie internetowej. (1 godzina)
 11. Budowa interaktywnej strony internetowej - droga, prędkość, czas. Poprawki. Omówienie problemów informatycznych. Budowa prezentacji na temat projektu. Tworzenie artykułu na temat przebiegu projektu do szkolnej strony internetowej. (15 godzin)
 12. Przygotowanie i przeprowadzenie próbnej lekcji wykorzystującej powstałą stronę internetową. (2 godziny)

 

opiekun grupy - Piotr Leśkiewicz

 

Zmieniony ( 23.05.2012. )
 
wstecz   dalej »